Nabídka našich služeb

Použití

Vodou nepropustná stříkaná polyuretanová pěna pro tepelné izolace. Se strukturou uzavřených buněk jej činí vodotěsným a prodyšným materiálem a tím nevzniká kondenzace par.

Stříkaná pěnová izolace je jedním z nejlepších způsobů izolace. Ve srovnání s minerálními a skelnými izolacemi, poskytuje maximální neprůvzdušnost a nenasákavost.

Stříkaná pěnová izolace je nejen odolná vůči hmyzu a hlodavcům, ale je také odolná vlhkosti, která zabraňuje růstu plísní v domácnosti. Plíseň může ovlivnit zdraví Vašich děti a osob, které jsou náchylnější k astmatu.

Stříkaná pěna může být rovnoměrně nanesena na povrch nebo může být dokonce aplikovaná do úzkých nebo těžko přístupných míst aby se zajistilo těsnění po celé ploše bez tepelných mostů.

Stříkaná pěna je účinná jako izolant, protože se nanáší rovnoměrně a je schopna proniknout do malých prostorů, prasklin, trhlin a rozsedlin ve vašem domě.
 

Výhody

Tepelně izolační výhody
Tvrdá pur pěna má nejlepší součinitel prostupu tepla = malá tloušťka.
Nejmenší tloušťka = největší využitelný povrch
Největší tepelný odpor
Hydro izolační výhody
Stříkaná pur pěna s uzavřenou strukturou buněk vytváří souvislou izolační vrstvu, v interiéru není nutné omítání, případně jiné povrchové úpravy a poskytuje úplnou záruku. Nepropouští vlhkost.
Výhody akustické
Polyuretanová stříkaná pur pěna vytváří souvislý systém bez tepelného nebo zvukového mostu. Vytvoří akustickou izolaci a zpevnění podkladu.
Výhody s ohledem na paropropustnost
Trvdá stříkaná pur pěna je voděnepropustná, ale paropropustná: nevzniká kondenzace par a bez potřeby použití parozábrany.

Typy PUR pěn

Epafur SFR1350

Uzavřená struktura buněk, nenasákavá, objemová hmotnost aplikovaná 33-35 kg/m3, tepelná vodivost 0,023 (lambda), ideální pro interiéry (mezi krokve), vynikající koeficient difuze vodních par - µ 38.

Epafur SFR601SD

Uzavřená struktura buněk, nenasákavá, objemová hmotnost aplikovaná 55-60 kg/m3, tepelná vodivost 0,023 (lambda), ideální pro interiéry i exteriéry (ploché střechy, atd.), vynikající koeficient difuze vodních par - µ 38.

Epafur SFR453SD

Samozhášivá, uzavřená struktura buněk, nenasákavá, objemová hmotnost aplikovaná 42-45 kg/m3, tepelná vodivost 0,023 (lambda), ideální pro interiéry i exteriéry (mezi krokve, zdi, potrubí, ploché střechy, atd.), vynikající koeficient difuze vodních par - µ 38.

Epafur SFR255WF

Otevřena struktura buněk, nasákavá, doporučeno kombinovat s parozábranou, objemová hmotnost aplikovaná 10-12 kg/m3, tepelná vodivost 0,034 (lambda), vynikající zvuková izolace, pouze pro interiéry.

Použití

Polyurea je výjimečná technologie s širokou škálou použití, jejíž meze určuje jen vaše fantazie. Vyžaduje řádnou povrchovou přípravu, správné vybavení a podkladový nátěr.

Polyurea představuje vskutku unikátní technologii povlakování, provádění izolačních vrstev a spárových výplní. V současnosti se úspěšně používá v mnoha typech aplikací. Polyureové povlaky a izolační vrstvy se často využívají na betonu a oceli, u nichž je třeba zajistit protikorozní ochranu a odolnost proti otěru.

Díky rychlému vytvrzování, vysoké tažnosti a odolnosti vůči otěru mají tyto materiály obrovskou výhodu vůči tradičním materiálům k těsnění a vyplňování spár. Polyureu lze také různě tvarovat vstřikováním do forem. Polyurea se rovněž využívá k vytváření tvrdých ochranných povlaků na lehčený polystyren u tvarovaných prvků střešních izolací.

Polyurea sama o sobě nepředstavuje ochranný povlak ani spárovou výplň. Izolační systém získá požadované vlastnosti teprve ve správném složení podle pokynů výrobce, po aplikaci řádným aplikačním vybavením speciálně vyškolenými techniky na řádně připravený povrch a podkladový nátěr, a po zavedení kontroly kvality
 

Výhody

Zdraví nezávadná
Neobsahuje těkavé organické sloučeniny a je téměř bez zápachu
Vynikající možnosti aplikace
Aplikace bez ohledu na počasí - vytvrzování v rozmezí teplot -32°C až 149°C i při vysoké vlhkosti vzduchu. Materiál vhodný ke stříkání, ruční aplikaci a těsnění. Neomezená tloušťka aplikace.
Odolnost
Vynikající odolnost vůči teplotním rázům. Je odolný i vůči vodě - je to vodotěsný, jednolitý, odolný materiál. Odolný vůči různým rozpouštědlům, žíravinám a slabým kyselinám
Pružnost a prodyšnost
Pružný materiál: "přemosťuje trhliny". Nízká prodyšnost a skvělá trvanlivost  
 Přilnavost
Vynikající přilnavost na řádně připravené podklady


Typy hydroizolačního (polyurového) nástřiku

Epaproof STS02

Hybridní polyurea, doporučeno pro interiéry (není UV odolná a UV stabilní), ideální pro podlahy, základy, střechy v kombinaci s UV odolným nátěrem, dřevo, kovy, polystyren, atd.

Vlastnosti: protažení v přetržení 300-350%, tvrdost dle Shore A75-85.

Epaproof FPCS07

Čístá 100% aromatická polyurea, doporučeno pro interiéry i exteriéry (je UV odolná a není UV stabilní - mění odstín, fyzikální vlastnosti zůstávají neměnné), ideální pro podlahy - hladký povrch díky delší reakční době 8-12 vteřin, základy, střechy, dřevo, kovy, polystyren, atd.
Vlastnosti: protažení v přetržení 440-470%, tvrdost dle Shore D40

Epaproof FPCS08

Čístá 100% aromatická polyurea, doporučeno pro interiéry i exteriéry (je UV odolná a není UV stabilní - mění odstín, fyzikální vlastnosti zůstávají neměnné), podlahy - povrch pomerančové kůry díky rychlé reakční době 4-6 vteřin. Hydroizolace mostů, plochých střech, zásobníků, parkovacích ploch, čističek odpadních vod, potrubí, primární a sekundární ochrana, antikorozní ochrana, EPS, dřeva, atd.
Vlastnosti: protažení v přetržení 340-370%, tvrdost dle Shore D48

Epaproof FCA900

Čístá 100% alifatická polyurea, doporučeno pro exteriéry (je UV odolná a UV stabilní - nemění odstín). Hydroizolace mostů, plochých střech, zásobníků, parkovacích ploch, čističek odpadních vod, potrubí, primární a sekundární ochrana, antikorozní ochrana, EPS, dřeva, atd.
Vlastnosti: protažení v přetržení 70%, tvrdost dle Shore D65

Ostatní polyurea

FPCS 94 - ohnivzdorná
FPCS CORE - chemikáliím odolná
FPCS WFC - kontakt s potravinami a pitnou vodou
EPACOLOR RSP - náhrada sklolaminátu na EPS
FPGS - systémy aromatických a alifatických polyuretanů pro ruční aplikaci
EPAPOX - 2-složkové epoxidové základní nátěry a adhézní můstky
EPASEAL - systémy pro dilatace, spáry

Další variantou naší nabídky jsou různé produkty pro nátěry, malty a pěny. Níže si můžete vybrat dle vašeho přání. Rádi Vám poradíme pokud si nejste jisti jaký výrobek odpovídá vašim potřebám. Neváhejte nás kontaktovat.

Systém Epacolor

  • nátěry

Název produktu Popis Spotřeba Aplikace Balení
FPHS 16 TRANSPAR. 2-složkový polyaspartický bezbarvý nátěr s vysokou otěruvzdorností a odolností UV záření - beton, dřevo,... 150-200 gr/m²/vrstva váleček, airless 17 kg
FPHS CORE RAL XXXX 2-složkový polyaspartický nátěr s vysokou antikorozní odolnosti a UV záření - ocel. 200-250 gr/m² štětec, váleček, airless 13 kg
RSPS 100 RAL XXXX 2-složková polyurea aromatická membrána pro scenografii (polystyren). Shore D70, protažení 5%, 8-12 sec. 1100gr/m²/1mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg
RSPS 812 RAL XXXX 2-složková polyuretanová aromatická membrána pro scenografii (EPS, ocel,...) Shore D65, protažení 5%, 3-5 sec. 1100 gr/m²/1mm vysokotlaký stroj s ohřevem 50 kg, 430 kg

Systém Epacrete

  • malty
  • základní nátěry
  • nátěry

Název produktu Popis Spotřeba Aplikace Balení
EPAPOX 022 2-složkový epoxidový základní nátěr a adhezní můstek pro systémy Epaproof - beton a ocel. 250-350 gr/m² - beton, 80-100 gr/m² - ocel štetec, váleček 25 kg
EPAPOX BUS 2-složkový epoxidový základní nátěr a adhezní můstek pro systémy Epaproof - beton. Pro vlhké podklady. 500-1000 gr/m² štetec, váleček, airless
EPATANK 010 2-složkový epoxidový antikorozní základní nátěr certifikovaný pro styk s pitnou vodou - beton a ocel. 390 gr/m² štetec, váleček, airless
FPHS 25 RAL XXXX 2-složkový polyaspartický nátěr s vysokou odolnosti otěru a UV záření - beton. 250 gr/m²/vrstva váleček, stěrka
MHBS 01 Cementová malta na bázi polymer modifikovaného polyuretanu. Vyplňování a tmelení podlah a betonových konstrukcí. hladítko, zubová stěrka 30 kg
MHBS 01 Cementová malta na bázi polymer modifikovaného polyuretanu. Vyplňování a tmelení podlah a betonových konstrukcí. hladítko, zubová stěrka 30 kg
OLV 13 1-složkový polyuretanový základní nátěr a adhézní můstek pro systémy Epaproof - beton. 250-350 gr/m² štětec, váleček 25 kg

Systém EPAFUR

  • stříkané PUR pěny

Název produktu Popis Spotřeba Aplikace Balení
CFR 2-složkové licí pur pěny -
SFR 2-složkové stříkané pur pěny se specifickou hmotnosti 12, 33, 40, 45, 60, …. Kg/m3 - aplikovaná hodnota vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 470 kg

Systém EPAPROOF

  • stříkané izolace
  • nátěry

Standartní odstíny RAL 7035-7040-3009-6010-6020-9005-9010-1013, ostatní dle dohody a kalkulace

Název produktu Popis Spotřeba Aplikace Balení
145 RAL XXXX 2-složkový polyurea stříkaný tmel na beton. Shore A50, protažení 950%, 27-42 sec. min. 250 gr/m² váleček, airless 14 kg
FCA 900 RAL XXXX 2-složková polyurea alifatická membrána (UV stabilní). Shore D65, protažení 70%, 3 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg
FFI 01 RAL XXXX 2-složková hybridní (polyurea/polyuretanová) stříkaná membrána. Shore A85, protažení 365%, 3-6 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg
FPCS 07 RAL XXXX 2-složková polyurea aromatická membrána na ocel, beton, dřevo, EPS. Shore D40, protažení 470%, 8-12 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg
FPCS 08 RAL XXXX 2-složková polyurea aromatická membrána na ocel, beton, dřevo, EPS. Shore D48, protažení 300%, 4-6 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg
FPCS 94 RAL XXXX 2-složková polyurea aromatická membrána, sahmozhášivá. Shore D30, protažení 45%, 7 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 42 kg, 415 kg
FPCSCORE RAL XXXX 2-složková polyurea aromatická membrána, chemikáliím odolná pH 4-11. Shore D45, protažení 270%, 4-7 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg
FPGS 12 Transparent 2-složková polyurea alifatická membrána na ocel, beton, dřevo, EPS. Shore D60, protažení 10%, 40 min. min. 250 gr/m² váleček, airless 10 kg
FPGS 15 RAL XXXX 2-složková polyurea alifatická membrána na ocel, beton, dřevo, EPS. Shore A75, protažení 100%, 15 min. min. 250 gr/m² váleček, airless 14 kg
FPGS 40 RAL XXXX 2-složková polyurea aromatická membrána na ocel, beton, dřevo, EPS. Shore A65, protažení 200%, 15 min. min. 250 gr/m² váleček, airless 30 kg
STS 02 RAL XXXX 2-složková polyuretanová stříkaná membrána na ocel, dřevo, EPS. Shore A80, protažení 300%, 3-5 sec. 1100 gr/m²/1 mm vysokotlaký stroj s ohřevem 100 kg, 430 kg